ทำเว็บไซต์, โปรโมทเว็บ, โฆษณาเว็บ, โฆษณาออนไลน์, การตลาดออนไลน์

Daily Archives: May 7, 2015

Home > Blog > Daily Archives: May 7, 2015

Google Adword กับฟีเจอร์ใหม่บนโมบายล์ สำหรับธุรกิจ รถยนต์ โรงแรม และสินเชื่อบ้าน

May 7, 2015 0 0

จากการเก็บข้อมูล และการวิจัยออนไลน์ของทาง Google รวมถึงแนวโน้มการใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทาง Google ได้ออกฟีเจอร์ใหม่ ๆ ให้กับเครื่องมือการโฆษณา Adwords เพื่อที่จะสะดวก และเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นหา และผู้ลงโฆษณาเอง โดยการเพิ่มฟีเจอร์นี้ จะเป็นการเพิ่มเฉพาะบนโมบายล์ และ 3 ด้าน คือ รถยนต์ โรงแรม และ สินเชื่อที่อยู่อาศัย

PROUDLY POWERED BY WORDPRESS ~ CREATED BY PLEARNWEB.COM