ทำเว็บไซต์, โปรโมทเว็บ, โฆษณาเว็บ, โฆษณาออนไลน์, การตลาดออนไลน์

นโยบาย กฎระเบียบในการลง Google Adwords

March 23, 2015 by in category Google Adwords tagged as , with 0 and 0
Home > Blog > Google Adwords > นโยบาย กฎระเบียบในการลง Google Adwords

เว็บไซต์ที่ห้ามลงโฆษณา Google Adwords

1. เว็บไซต์จำหน่ายยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท และอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการใช้ยา
2. เว็บไซต์จำหน่ายอาวุธ วัตถุระเบิด และดอกไม้ไฟ หรือมีคำแนะนำในการทำระเบิด
3. เว็บไซต์จำหน่ายอุปกรณ์แอบถ่าย
4. เว็บไซต์ขายโปรแกรม หรือสอนเกี่ยวกับการ Hack
5. เว็บไซต์รับทำเอกสารปลอม
6. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสร้างความแตกแยก เกลียดชัง ความรุนแรง การเหยียดสีผิว เพศ ศาสนา หรือการเมือง
7. เว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์
8. เว็บไซต์เผยแพร่ไวรัส มัลแวร์
9. เว็บโป๊
10. เว็บขายอุปกรณ์ทางเพศ เว็บขายผลิตภัณฑ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
11. เว็บขายบริการทางเพศ
12. เว็บไซต์ขายยา ที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
13. เว็บไซต์ขายอุปกรณ์และการทดสอบทางการแพทย์
14. เว็บไซต์ขาย อาหารเสริมทางด้านเภสัชกรรม
15. เว็บไซต์ขายสินค้าลอกเลียนแบบ
16. เว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้ทำการซื้อ ดาวน์โหลด หรือข้อตกลงอื่น ๆ โดยไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน
17. เว็บไซต์ที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน เช่น

  • มีการอำพราง หรือซ่อน วิธีการเรียกเก็บเงิน จำนวนเงินที่เรียกเก็บ เวลาที่จะเรียกเก็บ หรือไม่แจ้งอัตราค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย หรือ ค่าปรับ
  • มีการขอรับบริจาคภายใต้พฤติกรรมที่ไม่จริงใจ ไม่โปร่งใส

18. เว็บไซต์ที่ปิดการใช้ปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์
19. เว็บไซต์ที่ไม่สามารถดูได้บนเบราว์เซอร์ทั่วไป

เว็บไซตที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในการลงโฆษณา Google Adwords

1. เว็บจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • ไม่ผิดกฎหมาย หรือมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ของประเทศที่ทำการโฆษณา
  • ต้องไม่มีการให้ข้อมูลหรือส่งเสริมการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การดื่มมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยรักษาโรค ได้รับการยอมรับทางสังคม

2. เว็บการพนัน

  • ไม่ผิดกฎหมาย หรือมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ของประเทศที่ทำการโฆษณา
  • ต้องมีใบอนุญาติในผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
  • แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
  • ไม่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้เยาว์

3. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาทางการเมือง

  • ไม่ผิดกฎหมาย หรือมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ของประเทศที่ทำการโฆษณา
  • ระยะเวลาก่อนการเลือกตั้งที่ห้ามมีการรณรงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

PROUDLY POWERED BY WORDPRESS ~ CREATED BY PLEARNWEB.COM